Nieuws

Trefwoord:


Minimumloon 2019

08-11-18

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld. Het bedrag per maand… Lees meer..

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

08-11-18

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer af te kopen of… Lees meer..

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

08-11-18

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de… Lees meer..

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

08-11-18

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van een eenmalige premie bij het aangaan van de… Lees meer..

Ontslag op staande voet

08-11-18

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de… Lees meer..

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

01-11-18

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2019… Lees meer..

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

01-11-18

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet Bedrijfsleven 2019. De nota van wijziging bevat de… Lees meer..

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

01-11-18

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting betreft de spoedreparatie van de fiscale… Lees meer..

Maximale transitievergoeding 2019

25-10-18

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling… Lees meer..

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

25-10-18

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de… Lees meer..

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

25-10-18

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich een vermogensverschuiving van een nv of bv naar… Lees meer..

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

25-10-18

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De mkb-winstvrijstelling… Lees meer..