Nieuws

Trefwoord:


Rendabel maken van vermogen

23-05-19

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal,… Lees meer..

Kamervragen belastingheffing van dga

23-05-19

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen… Lees meer..

Heretikettering auto van de zaak

23-05-19

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als… Lees meer..

Aftrek dieetkosten

16-05-19

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte,… Lees meer..

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

16-05-19

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk… Lees meer..

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

09-05-19

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor… Lees meer..

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

09-05-19

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn… Lees meer..

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

09-05-19

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als… Lees meer..

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

02-05-19

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de… Lees meer..

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

02-05-19

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe… Lees meer..

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

02-05-19

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet… Lees meer..

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

02-05-19

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat… Lees meer..